همه ی زندگی من وندا عسلهمه ی زندگی من وندا عسل، تا این لحظه 7 سال و 5 ماه و 24 روز سن دارد

پرنسس زیبای ماما و بابا

 

 

مثه خوابی...مثه رویا     مثه آرامش دریا     مثه آسمون آبی     آرومی وقتی می خوابی

مثه پروانه نجیبی     تو یه رویای عجیبی     مثه یاسای تو باغچه     مثه آینه توی طاقچه

مثه چشمه ی زلالی     انگاری خواب و خیالی