پرنسس زیبای ماما و بابا

1

 

 

مثه خوابی...مثه رویا     مثه آرامش دریا     مثه آسمون آبی     آرومی وقتی می خوابی

مثه پروانه نجیبی     تو یه رویای عجیبی     مثه یاسای تو باغچه     مثه آینه توی طاقچه

مثه چشمه ی زلالی     انگاری خواب و خیالی