پرنسس زیبای ماما و بابا

وندا یه دونه،چراغ خونه،شیرین زبونم،عزیز خونم،ای مهربونم،آروم جونم،گل بهارم،بمون کنارم

 

 

مثه خوابی...مثه رویا     مثه آرامش دریا     مثه آسمون آبی     آرومی وقتی می خوابی

مثه پروانه نجیبی     تو یه رویای عجیبی     مثه یاسای تو باغچه     مثه آینه توی طاقچه

مثه چشمه ی زلالی     انگاری خواب و خیالی